fbzlava
Vyhľadať
Zákazník

Ochrana dychu / Filtre a predfiltre

 

Kompletná ponuka filtrov, predfiltrov a ich držiakov na účinná ochranu dychu. Jednotlivé modely masiek a polomasiek potrebujú konkrétne filtre a predfiltre, ktoré sú nazvané rovnakým označením ako masky, ku ktorým patria. Výhodou je, že filtre a predfiltre si môžete kúpiť aj samostatne. Prinášame Vám celý zoznam označení stupňa ochrany, ktoré sú odolné voči:

A – organickým plynom a parám ako napríklad terpentýn, benzín, toluén, xylen s bodom varu 65 C.

B – anorganickým plynom a parám napríklad chlór, bróm, sirovodík atď.

E – kyslým plynom a parám napríklad oxid siričitý, chlorovodík atď.

K – amoniaku napríklad dimethylamin atď.

AX – organickým zlúčeninám s nízkym bodom varu menším ako 65 C

HG – proti ortuti

Popis pre P1, P2, P2 – je popísaný v kategórii respirátorov.

 

Potrebný stupeň ochrany dychu pri jednotlivých činnostiach - nájdete kliknutím tu