O nás / Chránená dielňa

Elstrote spol. s r.o. je vlastníkom štatútu CHRÁNENEJ DIELNE

Poskytujeme Náhradné Plnenie!

Naša chránená dielňa Vám poskytne náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na základe ktorého vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov najmenej 20 má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemernéh počtu zamestnancov za rok).

V prípade, že Vaša výrobná, obchodná spoločnosť z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon umožňuje plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím náhradným plnením:

  • v zmysle §64 zákona zadávať zákazky;
  • odoberaním výrobkov alebo služieb podľa §64a zákona;
  • zaplatením odvodu podľa §65 zákona;
  • vzájomnou kombináciou plnenia povinností (kombináciou zamestnávania, zadávaním zákaziek, odoberaním výrobkov alebo služieb a uhradením odvodu).

Ak túto podmienku nespĺňate, Ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (za rok 2017 táto suma činí 1078€). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a podkladáte ju vždy do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Alebo môžete zadať zákazku chránenej dielni, prípadne odobrať výrobky alebo služby minimálne vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1 až 3 štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je zamestnávateľ povinný plniť podľa §63 odsek 1, písmeno d, odoberanie výrobkov alebo služieb. Na rok 2017 je minimálna hodnota na zadanie zákazky alebo odobranie výrobkov vo výške 958€ na jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím).

Jednoducho náhradné plnenie je teda výhodnejšie než platiť štátu odvody.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne tovar, ktorý skutočne využijete. Ako náhradné plnenie môžete využiť naše portfólio pracovnej a bezpečnostnej obuvi, alebo ochranných pracovných odevov.

V prípade záujmu treba kontaktovať príslušnú osobu v sekcií Kontakty.

Mailing list

Ak máte záujem o zasielanie informacií o aktuálnej ponuke a akciách, zaregistrujte sa prosím do nášho mailinglistu...

fbzlava3


Neprehliadnite našu zľavnenú ponuku

Výpredajová pracovná obuv - kliknite tu

Výpredajové pracovné odevy - kliknite tu

Produkt dňa v ZĽAVE - kliknite tu


produkt_dna_novy_2

doprava_1j

dedicstvo_obuvnickej_dielne_-_prva_slovenske_sportova_obuv_steps

Podľa profesie:

Cestár

Drevorubač

Elektrikár

Kuchár

Logistik

Mäsiar

Ochrankár

Poľnohospodár

Remeseľník

Športový Rybár

Turista

Zdravotník

Zvárač

Pracovná obuv AKCIA - ZĽAVA - VÝPREDAJ