Normy rukavíc

EN 420 ( EN ISO 21420)

Stanovuje všeobecné požiadavky a skúšobné postupy pre navrhovanie a konštrukciu rukavíc, odolnosť materiálu rukavíc proti prieniku vody, zdravotnú bezchybnosť, pohodlie a účinnosť, označenie a informácie poskytnuté výrobcom.

 

EN 388

Udáva, ako sú rukavice odolné voči mechanickým rizikám. Pod symbolom kladivka nájdete 6 miestne označenie (prvé štyri číselné, posledné dve označené písmenami).

 

Odolnosť proti oderu – označuje sa číslami 1-4 , čím vyššie číslo, tým vyššia odolnosť

Odolnosť proti prerezaniu čepeľou - označuje sa číslami 1-5

Odolnosť proti pretrhnutiu (skúška pevnosti v ťahu) – označuje sa číslami 1-4

Odolnosť proti prepichnutiu (skúška oceľovým hrotom – nezamieňať si s prepichnutím ihlou) – 0-4

Odolnosť proti prerezaniu podľa ISO 13997 – povinná pre rukavice s odolnosťou proti prerezaniu 4 a viac – označuje sa písmenami od A po F

Odolnosť proti nárazu – skúška prebieha v súlade s normou EN 13594 s energiou nárazu 5J. Ak rukavice touto skúškou prejde, je označenie „P“. Ide o nepovinný údaj.

 

EN ISO 374-1      

Táto norma udáva chemickú odolnosť rukavíc. Rozlišujeme 3 typy:

TYP A - vysoká odolnosť proti chemikáliám

TYP B - stredná odolnosť proti chemikáliám

TYP C – nízka odolnosť proti chemikáliám

 

Pod symbolom skúmavky sú uvedené písmená, ktoré označujú jednotlivé chemikálie:

Pri jednotlivých písmenách môže byť na niektorých rukaviciach uvedené aj číslo 1,3 alebo 6 – označuje čas rezistencie. Číslo 1 je nad 10 minút, číslo 3 a 6 nad 30 minút.

 

EN ISO 374-5

Norma predstavuje odolnosť rukavíc proti baktériologickým rizikám.

Ak rukavice túto schopnosť majú, nájdete na nich toto logo: 

V prípade, že pod logom nájdete aj nápis „VIRUS“ , rukavice sú odolné aj voči vírusom (podľa normy ISO 16604:2004 metóda b).    

 

EN 407

Vyjadruje odolnosť rukavíc voči teplu alebo ohňu. Pod príslušnou ikonkou nájdete číselné označenie, ktoré vyjadruje výšku odolnosti od 0 po 4 – tak ako vidíte na obrázku nižšie.

Druhé číslo v poradí označuje odolnosť voči kontaktnému teplu, kde číslo 1 predstavuje odolnosť 100°C po dobu 5s, číslo 2 predstavuje odolnosť 250°C , číslo 3 – 350°C, a číslo 4 – 500°C po dobu 5 sekúnd.

      

 

EN 511  

Norma EN 511 špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.   Pod symbolom vločky sú tri čísla, každé vyjadruje inú odolnosť:

Prvé číslo – odolnosť proti konvenčnému chladu (0 – 4)

Druhé číslo – odolnosť proti kontaktnému chladu (0 – 4)

Tretie číslo – priepustnosť vody (0 -1) – 0=priepustné, 1=nepriepustné

 

EN 12477

Touto normou sa označujú rukavice určené pre zváračov. Delia sa na tri typy:

Typ A – mechanicky náročné postupy, robustnejšie rukavice

Typ B – jemnejšie rukavice pre presnejšie práce (TIG, spájkovanie...)

Typ A/B – vhodné pre oba typy vyššie uvedené

 

Ďalšie normy , s ktorými sa môžete pri rukaviciach stretnúť:

ISO 10819rukavice na ochranu proti vibráciám a nárazom

EN 421 – rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

EN 381-7 – ochranné rukavice proti porezaniu reťazovou pílou

DIN EN 1082 – ochrana proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi

EN 60903 – práca pod napätím

EN 61340 – ESD ochrana pred elektrostatickými javmi

   -  určené pre krátkodobý styk s potravinami