fbzlava
Vyhľadať
Zákazník

Ochrana dychu

 

Ochrana dychu

Ponúkame Vám široký sortiment ochrany dýchacích ciest od masiek, polomasiek, respirátorov rôzneho stupňa ochrany vrátane príslušenstva. Je skutočne veľmi dôležité vybrať si správny ochranný prostriedok, ktorý má slúžiť na maximálnu ochranu zamestnancov, jednotlivcov pri rôznych pracovných činnostiach a za rôznych pracovných podmienok. Často krát zlý výber pracovnej pomôcky môže postupne viesť aj k zdravotným problémom. Preto nepodceňujte správny výber. Ponúkame Vám cenné rady a zároveň odpovedáme na Vaše časté otazky.

Ochrana dýchacích orgánov

Nasledujúce otázky sú tie, ktoré naša technická linka rieši každý deň; veľmi časté otázky. Ak niektorá z odpovedí nie je odpoveď na vašu otázku, prosím, zavolajte nám na číslo zákazníckej linky a určite Vám radi poradíme.

Existuje niekoľko vecí, ktoré je potrebné zohľadniť pri výbere ochrany dýchacích ciest.

1. Prvá vec, ktorá by mala byť považovaná za dôležitú je vhodnosť výberu masky, polomasky, respirátora na ochranu pred kontaminantami a povahe kontaminantov, o ktorých máme skúsenosti. Napr., že nemá zmysel používať ochrannú masku proti prachu k ochrane proti kyslým parám.

2. Mali by ste mať na pamäti, či chcete ochranu na jedno použitie alebo znovu použiteľné respirátory. Výhodou jednorazových masiek je, že neexistujú žiadne požiadavky viesť evidenciu podľa platných právnych predpisov a sú oveľa lacnejšie. Na druhej strane treba brať na zreteľ fakt, že masky pre opakované použitie, sú vhodnejšie pre každodennú - pravidelnú prácu, hoci sú nákladnejšie. Avšak len na začiatku. Neskôr zákazník vymieňa filtre, predfiltre podľa potreby a spôsobu použitia.

*pozn. predfiltre predlžujú životnosť masiek

Zamestnávatelia a živnostníci musia vedieť s akými nebezpečnými látkami prichádzajú do styku! Preto je Vašou povinnosťou zabezpečiť, že máte komplexné posúdenie rizika vykonané písomnou správou. Je možné, že nemáte možnosť vykonávať toto posúdenie sami, pretože to vyžaduje také opatrenia, napr. meranie znečisťujúcich látok vo vzduchu, atď.. Pre jednotlivcov by som doporučil odborné poradenstvo so známymi BOZP, alebo inými odborníkmi. Zdravie je naozaj treba chrániť a dobré rady je treba hlave u OCHRANY DYCHU prekonzultovať!

K dispozícii je komerčné zdravie a bezpečnostní technici, ktorí môžu vykonávať toto hodnotenie pre Vás na základe požiadaviek, prípadne smerníc. Akonáhle sú známe riziká, predpisy vyžadujú zavedenie kontrolných opatrení a zachovanie týchto opatrení. Zákazník je tiež povinný sledovať účinnosť týchto opatrení na jeho zdravie, prípadne zamestnancov.

Čo znamenajú priradené ochranné faktory pre jednotlivú ochranu?

To je úroveň ochrany, ktorú nositeľ môže očakávať, vysvetlené ako limitný rámec, na čo je konkrétna pomôcka vhodná.

Pre ilustráciu, niekoľko cenných rád >>>

Výber absolútnej kombinácie filtra napr. ABEK1 nie je najvhodnejšia voľba pre prácu výhradne s tetrachlórmetanom, hoci chráni človeka aj pred touto organickou látkou. Volili by sme výhradne A1.

Akékoľvek použitie strojov vytvorí výpary do vzduchu, keď napr. lepidlá a fungicídy sú zohrievané, v tomto prípade by mala byť použitá dvojitá ochrana, kombinácia AB1 a P2 filtrami. Ak používate len ručné náradie, potom stačí použiť prachový respirátor ​​FFP2 požiadavky.

To znamená, že ak sa kombinujú filtre ako v hore uvedenom príklade, na organické A pary, anorganické B pary a filtrovanie prachu P, nemôžeme očakávať taký výkon pri výraznej potrebe filtrovania napr. prachu. Potom by sme zvolili filter samostatný, typ P.

Jednorázové prachové masky sú určené len na jednorazové použitie, po každom nosení je ich treba zlikvidovať. Ochrana na jedno použitie by nemala prekročiť osem hodín. Avšak životnosť masky ​​nemusí trvať tak dlho v ťažkých koncentráciách nebezpečenstva, keď nastane upchatie masky, nebezpečné látky začnú byť nasávané okolo okraja masky. Dôležité je masky nepoužívať príliš dlho bez výmeny potrebných filtrov a predfiltrov. Použité masky by mali byť likvidované bezpečným spôsobom.

Správny stupeň filtra pre Azbest je P3. Pre ľudí, ktorí pracujú s azbestom, vždy odporúčame celotvárovú masku, avšak tu je veľmi dôležité podotknúť, že túto prácu musí vykonávať len špeciálne vyškolený zamestnanec alebo licencovaná organizácia, firma.

Dôležité! Filtre plynové by sme nemali skombinovať s predfiltrami proti prachu, lebo sa výrazne zvýší odpor pri dýchaní a vzduch tak môže obtekať okolo masky, ochrana sa tak stáva nedostatočná.

100% účinný filter má zvyčajne respiračnú dobu cca 1 mesiac od otvorenia, ostatná životnosť závisí na používateľoviu a jeho prostredí.

Filter proti sadzám a uhlovodíkom z palív nepostačujú pri práci, kde prichádza človek do kontaktu s výfukovými splodinami. Treba voliť radšej dýchací prístroj.

Systém fungovania a zapájania 3M súčastí - Náhľad